Affektfokuserad psykoterapi, utbildning och handledning

Föreläsning Flera av oss inom affekta föreläser och utbildar vid universitet och högskolor. Nedan ges några exempel på ämnen vi erbjuder föreläsningar om:

• Grundläggande affektteori och anknytningsteori
• Affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi
• Skamreglering genom medkänsla (Compassion)
• Introduktion i Intensive Short-Term Dynamic Spychotherapy (ISTDP)
• Psykodynamisk psykoterapiforskning

Du är välkommen att kontakta oss för att diskutera dina egna eller din organisations utbildningsbehov.

Utbildningar Nedan anges aktuella utbildningar som olika personer från Affekta är involverade i:

• Introduktionskurs och fördjupningskurs i affektfokuserad psykoterapi. Utbildningarna anordnas i samarbete med Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutbildning (SAPU) och ges under 2018. Du kan läsa mer om kurserna och anmäla dig här .

• Pre-core utbildning i ISTDP. Denna 3-dagars kurs ges i Stockholm och leds av Tobias Nordqvist och Peter Lilliengren. Pre-core ger grundläggande kunskaper och färdigheter för att kunna gå vidare i den 3-åriga core-utbildningen i ISTDP. För mer info och anmälan kontakta Tobias Nordqvist: tobias.nordqvist@affekta.se

• INTRODUKTION I AFFEKTFOKUSERAD KORTTIDSPSYKOERAPI 8 – 12 oktober 2018

För fjärde året i rad arrangerar Birgitta Elmquist en utbildning i Malaga, Spanien. Utbildningen sker inom ramen för Affektfokus, institutet för affektfokuserad psykoterapi. Direkt efter introduktionsutbildningen kommer Kristin Osborn att hålla i en avancerad workshop - Malaga 15 – 16 oktober Titeln för workshopen är ” Riding the Wave - how to cofidently maintain efectiveness when your client gateways to feelings” Workshopen riktar sig till psykoterapeuter med erfarenhet från EDT. Co-lärare och arrangör är Birgitta Elmquist. Mer information och kursplan, liksom utlåtande från tidigare kursdeltagare, finns på hemsidan www.affektfokus.s e. För ytterligare frågor kontakta Birgitta Elmquist via mail birgitta@elmquistmail.se.

• HÅLLBAR UTVECKLING FÖR YRKESVERKSAMMA INOM OMSORG, VÅRD OCH BEHANDLING. Träningsprogram i självmedkänsla med Katja Bergsten, fil.dr., leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Patrik Lindert, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och Christina Nordqvist, leg. psykolog, leg. psykoterapeut.

Att arbeta nära andras svårigheter och lidande utgör en påfrestning. Antal sjukskrivningar av psykiska orsaker är högst bland yrkesverksamma inom omsorg, vård och behandling (Försäkringskassans socialförsäkringsrapport 2011)

SJÄLVMEDKÄNSLA har visat sig vara en av de viktigaste skyddsfaktorerna för utbrändhet och utmattning, har konsekvent starkt samband med psykisk hälsa och har som förmåga kunnat förbättras signifikant genom träningsprogram

VAD Ă„R SJĂ„LVMEDKĂ„NSLA?

Medveten närvaro Att uppleva och vara närvarande i smärtsamma känslor

Vänlighet Att omfatta sin smärta med värme, vänlighet och vilja till omsorg

Gemenskap Att se hur man delar sin smärta med andra, att den ingår i att vara människa och att man är en del i mänskligheten

(Neff, 2003)

Programmet omfattar:

• en heldag med föreläsning, övningar och diskussioner (9-16.30)

• en halvdag med föreläsning, övningar och diskussioner (9-12)

• konsultation i liten grupp på deltagarens egna erfarenheter (3 tim. enl. ök)

• uppföljning av konsultation i liten grupp (2 tim. enl. ök)

Välkomna att maila katja.bergsten@psyk.uu.se för intresseanmälan och frågor.

Kostnad: ca 3. 900 exkl. moms

Handledning Är du intresserad av att få handledning i ett affektfokuserat arbetssätt är du välkommen att kontakta någon av oss för diskussion kring detta.