Affektfokuserad psykoterapi, utbildning och handledning


Christina Nordqvist

christina.nordqvist@affekta.se

Tel: 018-16 92 84Jag är leg psykolog med specialistutbildning i klinisk psykologi samt leg psykoterapeut med handledar- och lärarutbildning i psykoterapi. Tidigare har jag varit anställd inom bl.a. psykiatrin, primärvården och Uppsala universitet. Idag arbetar jag på S:t Lukas mottagning i Uppsala med individuell psykoterapi, parterapi, handledning och utbildning.

Jag har 25 års erfarenhet av psykologarbete och av att följa den ökande kunskapen om vårt känsloliv. Med fr. a. den psykoterapiutveckling som tar till vara affektpsykologin har jag allt effektivare kunnat hjälpa människor att komma till rätta med psykisk ohälsa, få tillgång till egna resurser och få bättre förutsättningar att leva på ett sätt som man finner meningsfullt. Jag tar emot ungdomar, vuxna och äldre som blivit belastade av t.ex. nedstämdhet/depression, oro/ångest, kriser, stress, relationsproblem eller bristande självkänsla. Du är mycket välkommen att höra av dig till mig per telefon eller e-post om du har frågor om något av detta eller vill boka tid.

Du är också välkommen att kontakta mig om du önskar handledning. Som handledare har jag erfarenhet från såväl grundläggande som legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar. Jag har även mångårig handledningserfarenhet från psykiatri, somatisk sjukvård, habilitering, skola, kyrka samt kommunalt socialt arbete. Yrkeskategorier jag handlett är bl.a. psykologer, socionomer, läkare, sjuksköterskor, lärare, rektorer, präster och diakoner.
Utifrån egen erfarenhet av chefskap från tre olika förordnanden som verksamhetschef, inom två landsting samt en privat organisation, har jag också ett speciellt intresse för chefshandledning. Att utveckla sin förmåga att förstå och möta egna och andras känslomässiga reaktioner är mycket viktigt för varje arbetsledare. Jag har handlett chefer inom landsting, kommun, stat och privat sektor.