Affektfokuserad psykoterapi, utbildning och handledning
ÔĽŅ

Kristoffer Pettersson

kristoffer.pettersson@affekta.se

Tel: 073-556 37 48ÔĽŅJag √§r legitimerad psykolog med grundl√§ggande psykoterapiutbildning inom behandlingsformen kognitiv beteendeterapi (KBT).

Jag har alltid uppfattat känslomässiga svårigheter som en central del i psykologiska besvär och har därför valt att specialisera mig på affektfokuserade behandlingsmetoder. Min erfarenhet är att man genom att fokusera på känslomässiga undvikanden och konflikter ofta kan skapa en mer levande och engagerande kontakt än med traditionell KBT-behandling.

Min grund i KBT har dock lärt mig värdet av struktur och tydlighet, vilket underlättar även i arbetet med affektfokuserad psykoterapi. Jag har allt mer börjat integrera dessa metoder i mitt sätt att arbeta. Jag erbjuder individuell affektfokuserad psykoterapi med eller utan inslag av KBT, utifrån vad vi tillsammans tror fungerar bäst för dig. Jag har goda erfarenheter av att arbeta med ångestproblematik, relationssvårigheter, sömnproblem, nedstämdhet, och stressrelaterade besvär.

Jag är verksam i Stockholm. Du är välkommen att kontakta mig för att diskutera vad som kan passa för just dig.