Affektfokuserad psykoterapi, utbildning och handledning


Åsa Ohlsson

asa.ohlsson@affekta.se

Tel: 076-555 72 17Jag är legitimerad psykolog och certifierad ISTDP-terapeut (intensiv psykodynamisk korttidsterapi) med erfarenhet ifrån primärvård, barn- och ungdomspsykiatri och habilitering. Jag tar emot ungdomar och vuxna i terapi, och även familjer för rådgivande samtal.

Terapi med känslorna i fokus ger dig förutsättningar för att ta hand om dig själv, vare sig vare sig det handlar om att stå upp för dina gränser, att ge dig själv tröst, eller att skapa meningsfullhet i tillvaron. Som terapeut lägger jag tonvikt vid medkänsla, och tar en aktiv roll i det terapeutiska arbetet. Anledningarna att gå i terapi är många. Några exempel är ångest, depression, problem i relationer, stress, sömnsvårigheter.

Varmt välkommen att höra av dig om du har frågar eller vill boka en tid för samtal, antingen som fysiskt besök eller som videosamtal.

Mottagningen ligger i Västra hamnen i Malmö. Välkommen att läsa mer om mig och vad jag erbjuder på ohlssonpsykologi.se.