Affektfokuserad psykoterapi, utbildning och handledning
ÔĽŅ
Forskning Som terapimetod ingår affektfokuserad psykoterapi i gruppen psykodynamiska korttidsterapier (s.k. Short-Term Dynamic Psychotherapy; STPP). STPP utmärker sig bl a genom ett starkare fokus på känsloupplevelser och återkommande relationsmönster jämfört med KBT (1).

Sedan 1960-talet har ca 100 randomiserade och kontrollerade studier genomförts på STPP. De senaste meta- analyserna (meta-analys = statistisk sammanställning av flera forskningsstudier) pekar på att STPP har effekt vid depression (2), ångestbesvar (3), personlighetsrelaterade svårigheter (4), samt psykosomatiska problem (5). När man har jämfört effekterna med andra etablerade psykoterapiformer (som t ex kognitiv terapi eller KBT) har man vanligen inte funnit några avgörande skillnader. Forskningen pekar även på att resultaten är långsiktigt hållbara och inte sällan ses en fortsatt förbättring efter avslutad terapi. En möjlig tolkning är att psykoterapin inte bara reducerar symptom på ohälsa utan även stärker förmågan till fortsatt positiv utveckling mot ökad hälsa och välbefinnande på sikt.

Nyligen publicerades även en meta-analys som specifikt undersökte effekterna av affektfokuserade former av STPP (6). Totalt ingick 28 studier och resultaten pekade på likvädriga effekter som STPP överlag. Stödet för affektfokuserad STPP är starkast när det gäller depression och personlighetsrelaterade svårigehter. Du kan läsa en sammanfattning av denna studie här.


Referenser

1. Blagys, M. D. & Hilsenroth, M. J. (2000). Distinctive features of short-term psychodynamic-interpersonal psychotherapy: A Review of the comparative psychotherapy process literature. Clinical Psychology: Science and Practice, 7, 167-188.

2. Driessen, E., Hegelmaier, L. M., Abbass, A. a., Barber, J. P., Dekker, J. J. M., Van, H. L., ‚Ķ Cuijpers, P. (2015). The efficacy of short-term psychodynamic psychotherapy for depression: a meta- analysis update. Clinical Psychology Review, 42, 1‚Äď15.

3. Keefe, J. R., McCarthy, K. S., Dinger, U., Zilcha-Mano, S., & Barber, J. P. (2014). A meta-analytic review of psychodynamic therapies for anxiety disorders. Clinical Psychology Review, 34(4), 309‚Äď323.

4. Town, J. M., Abbass, A., & Hardy, G. (2011). Short-Term Psychodynamic Psychotherapy for personality disorders: a critical review of randomized controlled trials. Journal of Personality Disorders, 25(6), 723‚Äď40.

5. Abbass, A., Kisely, S., & Kroenke, K. (2009). Short-term psychodynamic psychotherapy for somatic disorders. Systematic review and meta-analysis of clinical trials. Psychotherapy and Psychosomatics, 78(5), 265‚Äď74.

6. Lilliengren, P., Johansson, R., Lindqvist, K., Mechler, J., & Andersson, G. (2015). Efficacy of Experiential Dynamic Therapy for Psychiatric Conditions: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Psychotherapy. Advance publication Online.