Affektfokuserad psykoterapi, utbildning och handledning

Välkommen! Affekta är ett nätverk av psykologer och socionomer med psykoterapeutlegitimation som erbjuder affektfokuserad psykoterapi, utbildning och handledning. Vi finns i Stockholm, Uppsala, Gävle, Göteborg och Malmö.

Om Du besväras av psykiska symtom som depression, ångest, psykosomatiska reaktioner och/eller har svårigheter i relationer kan psykoterapi vara en bra väg till bättre psykisk hälsa och personligt fungerande. Affektfokuserad psykoterapi är en integrativ behandlingsmodell baserad på modern psykodynamisk teori och metod, forskning om affekter och anknytning samt principer hämtade från inlärningspsykologi. Metoden har i jämförande studier visat samma goda resultat som andra evidensbaserade psykoterapiformer.

Fokus på affekter ger bestående effekter!


         
Patrik
Lindert
Lasse
Almebäck
Peter
Lilliengren
Katja
Bergsten
Liv
Raissi
         
Kristoffer
Pettersson
Tobias
Nordqvist
Christina
Nordqvist
Birgitta
Elmquist
Linda
Hellquist
       
Jakob
Mechler
Rebecca
Giardina
Karin
Ekstrand
Jenny
Sjöström-Svebeck
   
David
Tham
Åsa
Ohlsson