Affektfokuserad psykoterapi, utbildning och handledning


My Frankl

my.frankl@affekta.se

Tel: 070-715 77 26Jag är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare och fil. dr i klinisk psykologi med 20 års erfarenhet av arbete inom beroendevård/psykiatri och den somatiska vården. 2017 disputerade jag vid Linköpings universitet. Forskningsområdet var psykoterapi individuellt och i grupp med fokus på känslor betydelse för patienter med substansberoende.

Jag arbetar framförallt med en terapiform som kallas affektfobiterapi. När känslorna inte tillåts, eller kan uttryckas, vi kanske t.o.m. har svårt att känna dem, kan det leda till nedstämdhet, ångest, ensamhetskänslor och alltför stort självtvivel. Känslor, såsom stark ilska, sorg eller rädsla kan också ta för stort utrymme. I affektfobiterapi ligger fokus på att våga känna och uttrycka de känslor som vi skulle må bra av att känna, men som vi undviker, och minska de som tar för stort utrymme, samt på att känna mer positiva känslor för sig själv och andra. Mer information om affektfobiterapi (APT på engelska) kan du hitta på hemsidan www.affectphobiatherapy.com.

Om du har svårt att uttrycka egna behov, är alltför självkritisk, känner nedstämdhet och ångest, eller har svårt att reglera dina känslor. Om du har problem i dina relationer. Då kan affektfobiterapi vara en terapiform som kan hjälpa dig.

Jag tar emot patienter och par i psykoterapi, ger handledning både individuellt och i grupp, samt utbildar och föreläser om psykoterapi och diagnostik. Du är varmt välkommen att kontakta mig för vidare samtal om dina behov av förändring.

Min mottagning ligger på Åsögatan 122 nära Medborgarplatsens tunnelbana i Stockholm.